Додатне услуге

У додатне услуге које вртић пружа спадају:

Припремна предшколска настава одвија се у школама, у току школске године, и то у трајању од три до четири сата дневно. Остатак времена Ваше дете може провести у Цветићу, где ће завршити домаћи, дружити се са вршњацима и бити безбедно. За боравак предшколаца опремили смо потпуно нову учионицу у приземљу вртића. Додатни програми који ће се примењивати у раду са предшколцима су НТЦ систем учења и енглески језик.

Драмска секција за децу од 5 до 10 година реализоваће се два пута недељно у договореним терминма. Циљ ове секције је да децу ослободи страха од јавног наступа, да побољша квалитет говора код деце и, наравно, да се деца добро забаве. Предвиђена су два јавна наступа у току школске године.

НТЦ секција је једна од најтраженијих секција широм Србије. Предвиђена је за узраст од 6 до 14 година и деца су организована по годинама. Програм се разликује у зависности од узраста, а садржи комбинацију физичких активности са сликовним учењем, препознавањем обележја различитих држава (контуре држава, химне, заставе, народна ношња,...), решавање загонетки, дупле асоцијације. Циљ овог програма је да код деце развије способност функционалног стицања знања, повећа брзину размишљања и закључивања и олакша решавање задатих проблемских ситуација.

Све је више школа у Србији, а и у нашем граду, чији је на ставни кадар завршио обуку за примену НТЦ система учења у редовној настави. Боравком у нашим васпитним групама и похађањем НТЦ секције омогућићете свом детету да лакше савладава наставно градиво, боље разуме, брже учи и дуже памти научено.