Васпитно-образовни програм

Васпитно-образовни програм који у Цветићу примењујемо, комбинација је три веома квалитетна програма и обогаћен је радионицама.

Основни програм Корак по корак пружа деци основе за схватање процеса и промена у природи кроз активности Природа око нас. Помаже деци да боље упознају себе и науче да се лепо понашају. Деца постају свесна себе, својих осећања и потреба, а такође и потреба људи и деце из њихове околине. Развија се вештина ненасилне комуникације и негују добри односи између деце.

Развој говора заступљен је у редовним активностима, при чему се пуно пажње посвећује зрелости деце и њиховим могућностима. Класично репродуктивно учење заменили смо стицањем функционалног знања од најранијег периода, па тако за учење песмица примењујемо Сликовни приказ (НТЦ систем учења). Тако је учење постало забавно, а и дуже се памти!

Математичке активности у вртићу засноване су, првенствено, на развоју логичког мишљења код деце. У овоме су од велике помоћи Монтесори активности, као и Загонетне приче (НТЦ систем учења).

НТЦ систем учења је програм створен тако да сарадњом васпитача и родитеља допринесе да свако дете током развоја достигне свој биолошки максимум. Др Ранко Рајовић, аутор овог програма, даје детаљне смернице како да родитељи и васпитачи користећи специфичне технике у раду са децом омогуће што бољи развој сваког детета. „Битно је да се у предшколском узрасту у свакодневни рад унесу елементи који доказано стимулишу ментални развој деце, али и специфичне вежбе које развијају координацију покрета и моторику и на тај начин спречавају поремећај концентрације и пажње у каснијем периоду живота. Јако је важно да се развија и брзина размишљања и закључивања (функционално знање) кроз коју пратимо даровитост деце. ” Пратећи ове смернице, у свакодневне активности у вртићу инплементирали смо полигоне (физичке активности), сликовне приказе песмица, мапе ума, упознавање са особеностима разних држава (заставе, химне, народне ношње), дупле асоцијације, загонетне приче...Овај програм ставља у центар одговорности родитеља, јер је њихова улога кључна и свакодневна. Применом програма НТЦ систем учења и блиском сарадњом са родитељима доприносимо најбољем развоју сваког детета.

За спровођење овог програма наше особље завршило је неопходну обуку и поседујемо лиценцу за његову примену.

Драмске радионице (сертификовани семинар Душице Бојовић) подстичу децу да уђу у имагинарни свет и тако спонтано допринесу развоју своје личности . Како и сама ауторка каже: „На овој најважнијој степеници развоја дечјег социјалног и персоналног идентитета драмски метод нуди јединствено искуство деци да у сигурној, креираној, играчкој средини истражују, проширују и проверавају своја сазнања о свету....Драма је моћан алат јер креира јединствену равнотежу између мисли и осећања, чини учење узбудљивим, изазовним и релевантним, а изнад свега учење постаје нешто у чему се ужива”.

Ликовне радионице (сертификовани семинар Соње Јегарски) су благотворне за развој деце, а посебно позитивно утичу на изражавање како даровите, тако и деце са сметњама у развоју. На овај специфичан начин, кроз разнолике ликовне технике деца исказују свој унутрашњи свет и омогућавају васпитачима да створе комплекснији увид у њихов развој.

Монтесори програм, иако изузетно квалитетан, на нашим просторима је недовољно познат и изузетно слабо заступљен. Главни циљеви Монтесори методе су:

  • Омогућити развој дететове јединствене личности
  • Помоћи детету да израсте у социјално и емоционално прилагођеног, физички јаког и срећног одраслог човека
  • Омогућити детету да развије у целини своје интелектуалне потенцијале.

Осим тога, начин на који се дете третира од стране одраслог (родитеља, васпитача, наставника,...), има готово пресудну улогу у његовом развоју.

У нашем вртићу, као и у другим Монтесори школицама, основа ове методе изражена је кроз стимулативно окружење прилагођено узрасту детета у коме оно слободно бира активности којима ће се бавити. У процесу учења, улога васпитача сведена је на асистирање детету да би се усавршило кроз свој лични напор и труд.

Изузетно важна смерница Монтесори програма је и та да “Васпитач васпитава оним што јесте!”. Децу учимо својим личним примером и захтеви које пред њих ставимо морају бити потпуно усклађени са захтевима које стављамо пред себе саме. Тако ће се деца осећати потпуно сигурно и моћи ће да расту у уравнотеженој средини и у хармонији са природом.

Енглески језик у вртићу се обрађује кроз редовне активности два пута недељно. Сва деца узраста од 3 године и старија присуствују часовима енглеског језика. Свака од три узрасне групе ради по свом програму. Постоји и додатна могућност свакодневног слушања енглеског језика кроз наш програм “Енглески као матерњи језик”. Овај програм прати активности деце у вртићу и прави паралелу између српског и енглеског језика. Ови часови су забавни, креативни и деца уживају у њима.